Om ossKontaktinformation:

Adress: Linnanherrankuja 16, 00950 HELSINKI
Tel: (09) 759 7330
E-post:    info@ergofinland.fi
Öppethållning: Må-fr  08:00-16:00
VAT: 2903070-5

 

ERGOFINLAND FÖRETAGSPRESENTATION
 
ErgoFinland Oy är ett 100% finländskt familjeföretag, som har verkat under det nuvarande namnet sedan 1.8.2018. Före detta verkade vi under namnet Avaintieto Oy, vilket grundades år 1982. Företagets verksamhet fortsätter nu i den andra generationen. Avaintieto Oy:s grundare Kim Lönnqvist har fortsatt som styrelseordförande, och Lucas Lönnqvist har tillträtt som VD för ErgoFinland. Namnbytet, som skedde i samband med ansvarsbytet, var naturligt eftersom det nuvarande namnet beskriver företagsverksamheten bättre.

Vårt företag är ett av de första företagen som arbetat inom ergonomi i Finland och i Skandinavien. Vi lanserade och skapade en marknad i Finland för de första centrerade datormusarna. Skandinavien har en ledande position inom ergonomi över hela världen. ErgoFinlands mål är att vara den bästa lösningen för välbefinnande i arbetet på den skandinaviska marknaden, och i framtiden även i Europa. Vi agerar som tillverkare, importör och grossist av produkter som löser välfärds utmaningar i arbets- och kontorsmiljö. Vår service är högklassigt, och målet är att alltid överskrida kundernas förväntningar.

Vår vision är att erbjuda hälsolösningar som gör arbetet enklare och bekvämare, både på kontoret och hemma. Vi har samarbetat med hälso- och sjukvårdspersonal i årtionden och framgångsrikt utvecklat olika arbetsmiljölösningar. ErgoFinlands huvudsakliga fokus är att erbjuda ergonomiska lösningar till olika utmaningar som uppstår av en statisk arbetsställning. Arbetstrivsel och arbetshälsa skapar bättre arbetsliv och vardag, vilket också är en del av ergonomi.

Vi gör konstant produktutveckling och är med och skapar nya innovationer. ErgoFinland gör samarbete med flera olika parter. Experter inom hälso- och socialvård har varit involverade i produktutveckling, till dem hör t.ex. yrkesfysioterapeuter och arbetshälsovården.
De omfattande nätverk i Finland och utomlands garanterar kontinuerlig och trendig verksamhet. Distansarbetslösningar har varit aktuellt, och dem har vi redan utvecklat sedan år 2015. Arbetandet på flera ställen, som på kontorshotell, hybridutrymmen, distansarbete osv., kommer att vara i konstant utveckling när det gäller välbefinnande och ergonomi. De ledande värdena för produktutveckling är ansvar, ekologi och hälsodesign. Vi försöker alltid hitta inhemska tillverkare för våra produkter om möjligt.

Försäljningen av våra produkter sker i Finland av ett rikstäckande återförsäljningsnätverk.  Avsikten är att den slutliga kunden får produkterna av en bekant och säker leverantör. Våra återförsäljare består av kontorsvaruaffärer, möbelleverantörer, ergonomiföretag och dator- och IT-lösningsleverantörer runt hela landet.
 

___________________________________________________________________________________________

Personalens välfärdsplan

ErgoFinland Oy satsar inte enbart på arbetshälsa genom arbetsergonomi, företagets värderingar ger också betydande mycket hänsyn till individen.
Tillsammans med arbetshälsovården har vi konstruerat en välfärds strategi, vilket ger en bra grund för ett helhetsmässigt välbefinnande.
I strategin tas det t.ex. hänsyn till harmoni mellan ledarskap och arbetsgemenskap. ErgoFinland Oy har alltid haft en öppen atmosfär där saker hanteras då de är aktuella. På det här sättet har företaget lyckats se till att ingen samlar illvilja, och feedback ges ärligt oavsett av status.
Personalens hälsa säkerställs genom en årlig hälsokontroll och kartläggning av den fysiska konditionen. Det räcker inte att med hjälp av hälsokontrollen konstatera hälsan, i företaget vill vi också försäkra att arbetstagaren tar hand om sig själv, med bl.a. motion, näring och vila. På grund av kartläggningen av den fysiska konditionen får varje arbetstagare instruktioner för det grundläggande välbefinnandet och kan därför bättre säkra hälsan själv.
Clover Bonum Oy, som specialiserat sig specifikt på individens välbefinnande och utveckling, var ansvarig för att genomföra denna omfattande arbetsvälfärdsstrategi. Företaget fungerar som ErgoFinland Oy:s expert på arbetsvälfärd, och uppmuntrar till bättre hälsa för alla ErgoFinland Oy-anställda. På detta sätt fås energi för både arbete och fritid.

___________________________________________________________________________________________

 

GDPR

 
Kundinformation
ErgoFinland Oy samlar in kontaktinformation bl.a. I samband med Kokeilu.fi/Free Trial-programmets användning. Dessutom samlar vi in ​​information från våra kunder för faktureringsändamål när en kundrelation föds. Vi ber om mer detaljerad profilinformation för att lära känna våra kunder bättre. Vi lånar inte ut, hyr ut eller säljer kontaktinformation till någon tredje part. Vi använder endast informationen för att hantera kundrelationen.

Kampanjinnehåll och blockering
Vi ser till att all kontaktinformation och e-postinnehåll för e-postlistan är privat och konfidentiellt. ErgoFinland Oy kan blockera publiceringen av kampanjen om överföringen är skräppost, rasistisk, hotar allmän säkerhet eller kränker barns sexuella integritet.
Radering av data
Vi tar omedelbart bort kontaktuppgifterna från registret om kunden begär det skriftligen via e-post. Vi kommer dock att hålla din fakturakontaktinformation giltig under hela avtalets tid.

Kommunikation
Vi meddelar dig om eventuella avbrott i tjänsten. Vi skickar också ett regelbundet nyhetsbrev till alla våra kunder. Nyhetsbrevet kan avbrytas omedelbart om du vill. Vår kundtjänst skickar e-postmeddelanden relaterade till normal service till e-postadresserna i vårt register. I allmänna kommunikationskanalen publicerar vi inte våra kunders information utan tillstånd. Om vi ​​ändrar våra användarvillkor kommer vi att informera våra kunder före ändringen.

Säkerhet
Nyhetsbrevs programmet används över ett nätverk, en så kallad molntjänst, där säkerheten spelar en viktig roll. Vi använder de bästa aktörerna i branschen både vad gäller informationssäkerhet och driftsäkerhet. Under alla omständigheter ser vi till att våra kunders integritet skyddas av starka säkerhetslösningar.