Takuukäytäntö:

1. Tuote kuuluu takuunpiiriin, jos tuote osoittautuu vialliseksi, vaikka sitä on käytetty
asianmukaisesti. Takuuaika on 1-5 vuotta riippuen tuotteesta, laskettuna tuotteen ostopäivästä valtuutetulta
jälleenmyyjältä. Vaatiakseen korvausta tämän takuun perusteella, on asiakkaan vietävä
tuote ennen kahden vuoden takuuajan päättymistä jälleenmyyjälle jolta laite on ostettu.
Vaihtoehtoisesti tuotteen voi toimittaa myös suoraan maahantuojalle. 

  
2.Asiakkaan on kuljetettava tuote jälleenmyyjälle tai maahantuojalle omalla vastuullaan ja
vastattava kaikista tuotteen kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.
  
3. Tämä takuu ei kata seuraavia kohtia, ja asiakasta vaaditaan maksamaan korjauskulut myös
vioista, jotka ilmenevät yllä mainittuna takuuaikana.
(a) Vika, joka johtuu väärästä käyttötavasta (kuten sellaisen toiminnon suorittamisesta, jota
ei ole mainittu käsittelyohjeissa tai ohjeiden muissa osissa jne.)
(b) Vika, joka johtuu korjauksesta, muuntamisesta, puhdistuksesta jne., jonka on
suorittanut joku muu kuin valtuuttama huoltopiste. Takuu raukeaa jos tuote on ruuvattu
osiin.
(c) Vika tai vahinko, joka johtuu kuljetuksesta, putoamisesta, iskusta jne. tuotteen
ostamisen jälkeen.
  
4.Takuupalautuksissa pitää vikaraportti olla täytettynä 
  
5.
Jostuotteen tietty osa on rikki (ja sen voi irroittaa), niin palautetaan vain rikkinäinen osa.
Esim. tuolin selkätukiosa tai valaisimen jalka.

Vikaraportti:

 

HUOM!
RollerMouse tuotteiden takuuasiat hoitaa Contour Design Finland
www.contourdesign.com/FI/support/

 

 

 

Tietoa sivustosta


Tällä sivustolla esitellään ergonomiaratkaisuja ja kerrotaan ajankohtaisia asioita ergonomiasta. Näiden tuotteiden avulla vältät niska-, hartia- ja selkävaivoja.

Sivusto tarjoaa myös esitteitä, tuotekuvia ja esityksiä maan johtavista ergonomiatuotteista. Myynti tapahtuu aina valtuutetun jälleenmyyjän kautta.

info@ergofinland.fi / (09) 7597 330